mercredi 16 mars 2011

Surprise: qui condamne les dérives antisionistes dans deux universités belges ?

Contexte: L'Université Libre de Bruxelles participe à l'Israel Apartheid Week - c'est le cas également de la VUB.

A ce propos, nous avons reçu la communication suivante :

Il est à regretter que les seuls partis flamands - la N-VA et le Vlaams Belang - qualifiés de partis nationalistes ou d'extrême droite par les francophones, se soient suffisamment alarmés par la présence des adeptes du Hamas et du Hezbollah à l'occasion de l'Israel Apartheid Week qui a lieu en ce moment à l'ULB/VUB pour interpeller le gouvernement. (Vidéo : "Dr" Azzam Tamimi [photo] Declares Support For Terrorism)

Tandis que le PS (Parti socialiste francophone) au sein duquel CCLJ (le puissant Centre Communautaire Laïc Juif - concepteur de JCALL) grâce à ses membres et adhérents et à l'organisation de ses subsides (voir les logos sur le site du CCLJ www.cclj.be) dispose de nombreux  relais (notamment aux cabinets Picqué et Onkelinx etc...) et également à l'ULB se tait dans TOUTES les langues au sujet de cet événement.

Nous regrettons que la Belgique semble être le seul pays en Europe où le président socialiste du Parlement fédéral a manifesté dans les rues de Bruxelles pendant qu'on criait "mort aux Juifs" et qu'à côté de lui défilaient également des Ecolos et le Président de son parti, M. Elio Di Rupo. [Nazification d'Israël et déferlement antisémite dans les rues de BruxellesBruxelles: photos d'une manifestation anti-israélienne (31/12/2008), Manifestation à Bruxelles : la foule crie "Hamas, Jihad, Hezbollah" (31/05/2010)]

Et tout aussi navrant, alors que l'actualité est particulièrement tragique (important festival anti-Israël à Bruxelles: Eye on Palestine Belgique 2011une sordide mascarade de checkpoint israélien rue Neuve, massacre d'un famille juive, semaine d'Israël-apartheid) le CCLJ s'amuse à poster sur son blog un billet humoristique sur ... Monica Lewinsky et Bill Clinton : Des nouvelles de Monica (oui, oui, elle).  Regrettable.


En néerlandais :
Interpellation de M. Jan Van Esbroeck (N-VA)

Mondelinge vraag van de heer Jan Van Esbroeck (N-VA) aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken.

De anti Israëiische lezing aan de VUB Mevrouw, twee weken geleden interpelleerde ik u over een spreekbeurt in Berchem waar de omstreden heer Saoud Khadjé een lezing heeft gehouden.

Nu woensdag, 16 maart wordt er aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) ook een lezing gehouden door Dhr. Azzam Tamimi, meermaals in opspraak gekomen in Engeland en welbekend voor het promoten van
zelfmoordaanslagen met als doel de totale vernietiging van Israël. Verschillende bronnen hebben ons verontwaardigd gemeld dat de VUB deze lezing niets in de weg legt, en zelfs haar intranet ter beschikking
heeft gesteld om de studenten per mail uittenodigen. Zoals u weet sta ik volledig achter de vrije meningsuiting, maar wat betreft de oproep tot haat en geweld heb ik toch mijn bedenkingen. Met deze wens ik dan ook mijn bezorgdheid uit te spreken bij de aanwezigheid van zulk een besproken figuur en hoop ik van harte dat uw diensten het nodige doen om hier een controle uit te oefenen.

• Daar deze situatie nogal vergelijk baar is met die van Berchem, verzoek ik U om mij te informeren aangaande de resultaten van de lezing aldaar.
• Kan u mij verzekeren dat u bij de lezing aan de VUB ook hier uw diensten zal inschakelen ter contrôle ?
Dank bij voorbaat
Jan Van Esbroeck N-VAfractie
_____
Interpellation de M. Tanguy Veys (VB)

Mondelinge vraag van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys (VB) aan de Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annemie Turtelboom, over een door The Platform of Students against Israeli Apartheid georganiseerde omstreden lezing aan de VUB

Aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) staat aanstaande woensdag 16 maart ’11 een lezing van de Brits-Palestijnse activist Azzam Tamimi op de agenda. Tamimi spreekt aan de Brusselse unief op verzoek van “The Platform of Students against Israeli Apartheid”. De man is directeur van het “Institute of Islamic Political in Londen” en zal samen met de Ierse journalist David Cronin in de aula van de Brusselse universiteit de
studenten richten toespreken over de effectiviteit van het boycotten van Israël. Beide sprekers zijn omstreden figuren, Tamini omwille van zijn verheerlijking van het zelfmoordterrorisme en Cronin voor zijn pogingen
om ex-premier Tony Blair en de Israëlische minister van BZ, Avigdor Lieberman te arresteren. De lezing kadert in een wereldwijde actie om Israël te boycotten en de geplande lezing aan de VUB geniet de steun van
linkse organisaties en van de Europese Unie van Arabische Studenten, deze aan Hezbollah gelieerde groepering die op een lijn staat met de AEL ijvert voor de totale vernietiging van de Israëlische staat.

In november 2006 zei Tamimi tijdens een BBC uitzending dat hij zelf bereid was om een zelfmoordbomaanslag uit te voeren als dat zou nodig zijn. “Met mezelf zo op te offeren voor Palestina dien ik een nobel doel. Het is de beste manier om Allah te dienen en als de gelegenheid zich voordoetdoe ik het” aldus Tamimi die zich ook bij talrijke andere gelegenheden de Hamaszelfmoordaanslagen als de strategie van moedige mensen omschreef. In Engeland geraakte Tamimi meermaals in opspraak ondermeer toen hij op een officiële bijeenkomst de radicale Sheikh Yusuf Al Qaradawi introduceerde waarbij deze laatste het publiek aanspoorde om Joden en homo’s om te brengen. Op Youtube zijn er verschillende clips
met toespraken van de omstreden Tamimi te vinden. Zoals bijv. op http://www.youtube.com/watch?v=zh6q02J6dJk voor "Dr" Azzam Tamimi Declares Support For Terrorism.

Verschillende studenten van de VUB lieten weten verontrust te zijn door de aanwezigheid van dubieuze figuren als Cronin en vooral ook Azzam Tamimi aan hun universiteit en noemen “het inbedden van dergelijk
eenzijdige benaderingen voor een complexe problematiek in een universitaire activiteit allesbehalve een toonbeeld van een academisch verantwoord beleid.” De studenten zijn bovendien niet te spreken over het feit dat de VUB toestond dat haar eigen intranet gebruikt werd om alle masterstudenten per email aan te sporen om de lezing bij te wonen.

“Het schetst een verziekte mentaliteit die heerst aan onze universiteit waarbij het nu dus ook mogelijk wordt dat mensen die terrorisme verheerlijken het spreekgestoelte kunnen betreden zonder enig weerwoord of zonder dat de verantwoordelijken ingrijpen”. Een andere student schreef “ik heb zelfs schrik gekregen om naar de VUB te gaan deze week, ik weet niet of de VUB beseft wat voor mogelijke gevolgen dit voor haar heeft, het ziet er in ieder geval niet al te objectief uit”. Bron:
http://joodsactueel.be/2011/03/13/verheerlijking-zelfmoorbomaanslagen-gepland-op-vub/


Is de minister op de hoogte van deze lezing?
Werden er maatregelen genomen om deze lezing, gelet op de omstreden
sprekers, te verbieden?
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
Werden er maatregelen genomen om deze lezing te controleren op
uitspraken die in strijd met de wet zij? Zo ja, welke en met welke
gevolgen/vaststellingen? Zo nee, waarom niet?

Tanguy Veys
Volksvertegenwoordiger

2 commentaires :

Anonyme a dit…

Qu'est-ce qui arrive ? Vous avez perdu les photos de la manif chez Dexia, avec ses clowns au nez si typiquement juif ?

Rudy a dit…

Dirk Van der Maelen (SP.a) et Eva Brems (Groen) ont peur d'interpeller pour ne pas déranger les amicales du Hamas et du Hezbollah.